Bảng giá hosting ABS HOST

Bảng giá hosting ABS HOST

#1 Hosting siêu tốc ứng dụng công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng đám mây

✅ ABS CLOUD SERVER ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến và cơ sở hạ tầng cấu hình cao mang lại chất lượng tối cao cho Server. Sẵn sàng cạnh tranh bền vững cùng các đối tác về chất lượng kết nối, chất lượng đường truyền và chất lượng an toàn thông tin.

Hosting cơ bản

Hosting cơ bản

 • 1Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 1Gb
 • Băng thông: 15Gb
 • Email: 5
 • Addon Domain: 1
 • FTP: 1
 • MySQL: 1
 • 1.500.000 đ

  1.750.000 đ
 • MUA NGAY
 • 2Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 2Gb
 • Băng thông: 50Gb
 • Email: 10
 • Addon Domain: 3
 • FTP: 3
 • MySQL: 3
 • 2.300.000 đ

  2.500.000 đ
 • MUA NGAY
 • 5Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 5Gb
 • Băng thông: 150Gb
 • Email: 25
 • Addon Domain: 10
 • FTP: 10
 • MySQL: 10
 • 4.800.000 đ

  5.200.000 đ
 • MUA NGAY
 • 7Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 7Gb
 • Băng thông: 300Gb
 • Email: 50
 • Addon Domain: 15
 • FTP: 15
 • MySQL: 15
 • 6.000.000 đ

  6.800.000 đ
 • MUA NGAY
 • 10Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 10Gb
 • Băng thông: 500Gb
 • Email: 60
 • Addon Domain: 20
 • FTP: 20
 • MySQL: 20
 • 7.200.000 đ

  8.150.000 đ
 • MUA NGAY
 • 12Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 12Gb
 • Băng thông: 700Gb
 • Email: 100
 • Addon Domain: 25
 • FTP: 25
 • MySQL: 25
 • 9.600.000 đ

 • MUA NGAY
 • 14Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 14Gb
 • Băng thông: 900Gb
 • Email: 120
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 10.800.000 đ

 • MUA NGAY
 • 20Gb

  Hosting cơ bản
 • Dung lượng: 20Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 12.000.000 đ

 • MUA NGAY
Hosting thương mại

Hosting thương mại

 • 30Gb

  Hosting thương mại
 • Dung lượng: 30Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 16.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 35Gb

  Hosting thương mại
 • Dung lượng: 35Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 18.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 40Gb

  Hosting thương mại
 • Dung lượng: 40Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 20.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 45Gb

  Hosting thương mại
 • Dung lượng: 45Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 22.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 50Gb

  Hosting thương mại
 • Dung lượng: 50Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 24.000.000 đ

 • MUA NGAY
CloudServer Riêng

CloudServer Riêng

 • 60Gb

  CloudServer Riêng
 • Dung lượng: 60Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 28.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 70Gb

  CloudServer Riêng
 • Dung lượng: 70Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 32.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 80Gb

  CloudServer Riêng
 • Dung lượng: 80Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 36.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 90Gb

  CloudServer Riêng
 • Dung lượng: 90Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 40.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • 100Gb

  CloudServer Riêng
 • Dung lượng: 100Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 44.000.000 đ

 • MUA NGAY