Thông tin hosting

CyberPanel Docker Manager

CyberPanel Docker Manager

Date: 2019-09-20 12:08:49   Views: 349

CyberPanel v1.7.8 trở lên cho bạn khả năng xem và quản lý Docker container/images. Docker Manager là công nghệ container hóa để giúp dễ dàng triển khai và chạy các ứng dụng.

CyberPanel 1.8.1 đã phát hành với nhiều cải tiến vượt trội

CyberPanel 1.8.1 đã phát hành với nhiều cải tiến vượt trội

Date: 2019-09-20 12:15:28   Views: 311

CyberPanel đã phát hành phiên bản 1.8.1, được public trên toàn hệ thống vào ngày 16/09/2019 với nhiều cải tiến vượt trội về chức năng hệ thống và giao diện người dùng.